Generalforsamling i Tylstrup Borgerforening torsdag d. 14. marts kl 19:00

Agenda:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af protokol fører
  3. Formanden beretning
  4. Det reviderede regnskab til godkendelse
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af 3 bestyrelses medlemmer + 1 suppleant
  8. valg af en revisor
  9. Eventuelt

Forslag til den generalforsamlingen skal indsendes skriftligt på Tylstrup Borgerforeningens e-mail ([email protected]) senest d. 6. marts. 

14/03-2024

Tylstruphallen cafeteria

Del begivenheden

Facebook
Twitter
Email
Print