Generalforsamling Tylstrup Borgerforening

Om begivenheden

Indkaldelse til den årlige generalforsamling i Tylstrup Borgerforening

Onsdag den 25. marts 2020 kl. 19.00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af protokolfører 
  3. Formandens beretning
  4. Det reviderede regnskab til godkendelse
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen + 1 suppleant
  8. Valg af 1 revisor
  9. Eventuelt

25/03-2020

TUI`s klubhus

Del begivenheden

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på email
Email
Del på print
Print