Borgerforeningen

Fastelavnsfest

KÆMPE FASTELAVNSFEST I TYLSTRUP HALLEN!! Lørdag d. 29 Februar holder Tylstrup Borgerforening traditionen tro kæmpe fastelavnsfest i hallen. Festen byder på tøndeslagning og kåringer af kattekonger og dronninger i alle aldre. Der er mulighed for at købe fastelavnsboller, sodavand, kaffe, te samt slik m.m. Festen slutter som altid af med, at vi lader ballonerne falder …

Fastelavnsfest Læs mere »

Generalforsamling Tylstrup Borgerforening

Indkaldelse til den årlige generalforsamling i Tylstrup Borgerforening Onsdag den 25. marts 2020 kl. 19.00 i TUI’s klubhus Dagsorden: Valg af dirigent Valg af protokolfører Formandens beretning Det reviderede regnskab til godkendelse Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen + 1 suppleant Valg af 1 revisor Eventuelt