Generalforsamling Tylstrup Borgerforening

Del på facebook
Del på twitter
Del på email
Del på print

Indkaldelse til den årlige generalforsamling i Tylstrup Borgerforening

Onsdag den 25. marts 2020 kl. 19.00 i TUI’s klubhus

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af protokolfører
  3. Formandens beretning
  4. Det reviderede regnskab til godkendelse
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen + 1 suppleant
  8. Valg af 1 revisor
  9. Eventuelt
Del på facebook
Del på twitter
Del på email
Del på print