Hammer Bakker

Opdag Hammer Bakker

Hammer Bakker består af mange skovklædte bakkepartier og store hedearealer. I dag er 400 ha. af Hammer Bakker fredet, mens de sidste 1400 ha er i privateje. Området er cirkulært, nærmest formet som en ø.

Historien

I 1600-tallet, og før dette, har Hammer Bakker-området været et befærdet område, idet det lå centralt. Her gik “den Kongelige Majestæts Alfarvej” fra Vesterhav til Østerhav: Fra Aabybro til Jerslev Bro som den kaldtes i gamle tingsvidner:

Landevejen til Hjørring og Sæby, der på visse strækninger øst for Nørresundby havde navne som Jordbroen, Loftbroen, Langbro og Sulsted Bro, og som et stykke nord for Langbrokro ved Kikkenborghøj delte sig på den måde, at vejen til Hjørring gik mod nord tværs igennem bakkerne, mens Sæbyvejen drejede fra i østlig retning nordenom Vodskov og Attrup, hvor den mødte vejen der førte til Horsens (ved Hammer) og de andre dele af herredet østpå.

Ved Kikkenborghøj udmundede en vej fra nordvest, fra Vang, der havde forbindelse til det vestlige sogn. Ved dette knudepunkt af veje lå indtil 1688 Kjær Herredsting. Tingstedet er angivet på et par kort, der muligvis stammer fra midten af 1800-tallet.

Dyre- og planteliv

Området er et kendt ynglested for en lang række skovfugle, her under sjældne arter som duehøg, hvepsevåge og natravn. Desuden er er det store hedeområde kendt for en rig fauna af dagsommerfugle. Også råvildt, ræv, grævling og egern er meget almindelige i bakkerne.

Nåletræsplantninger dominerer skovene i Hammer Bakker, men man kan dog stadig også finde store bevoksninger af gamle mangestammede bøgetræer. Bøgetræerne var dominerende i skoven inden den store rovdrift af skoven steg i 1800-tallet. Siden gennemførte man store nåletræsbeplantninger i bakkerne i årene 1882-1915. 

Mad i skovbunden

Tager man på tur i bakkerne behøver man næsten ikke medbringe madpakker. Der findes nemlig masser af både tyttebær og blåbær på hederne. Her skal man dog måske kæmpe imod de får, der er udsat som et led i en naturpleje heden er underkastet. Orker man ikke at tage kampen op med fårene, kan man i stedet søge ind i skovområderne, hvor der er rigt på spiselige svampe, herunder især rørhatte. Velbekomme.

Der er i øvrigt er der 3 afmærkede ruter, der fører rundt i den syd- og østlige del af bakkerne.  

HM billede