Til børn og unge

I Tylstrup findes adskillige tilbud til børn og unge, både i form af børnehaver og skole, men også tilbud som ungdoms- og juniorklubber. 

Dagplejer

Dagpleje i Tylstrup

Dagplejen er for børn i alderen 0-2 år. Dit barns hverdag foregår i et lille miljø med gode muligheder for at udvikle sig og trives. Orienter dig om andre fordele ved dagplejen, åbningstider med videre og find ud af, om dagplejen er noget for dig.
Tylstrup_RB-9839

Børnehaver

Læs mere om børnehaverne i Tylstrup.

Krudtuglen

Vi vægter tryghed og trivsel og glade børn og voksne, så vi alle har et godt arbejdsmiljø. Vi arbejder ud fra Aalborg kommunes udviklingsstrategi, med fokus på det enkelte barn, tilrettelagt ud fra den givne børnegruppe og barnets nærmeste udviklingszone.
Vi har gode fysiske rammer, med mange små rum til leg og fordybelse, som kan forandres i takt med at børnenes behov ændres.
Vi har en dejlig legeplads, med muligheder for fysisk udfoldelse, og benytter også gerne andre legepladser i lokalområdet.
Vi er en del af et lille lokalsamfund og samarbejder med skolen, dagplejen og plejehjemmet, til stor glæde for os alle.

Tylstrup_RB-9839

Duslingen

Vi er en mindre børnehave med plads til ca 25 børn. Børnehaven er placeret på skolens område. Vi har dejlige inden- og udendørsrammer med bl.a. en stor legeplads og skov, hvor børnene rigtigt kan udfolde sig og bruge deres fantasi.
Som en afdeling på Tylstrup Skole har vi mange pædagogiske muligheder:
Små børn lærer af store børn, den gode overgang fra dagpleje til børnehave, og børnehave til skole/dus, mulighed for at benytte alle skolens fysiske rammer, en 8-personers bus til ture ud af huset.

Duslingen

Tylstrup Skole

Tylstrup Skole er beliggende ca. 15 km nord for Aalborg – med motorvej næsten til døren.

Skolen er en kommunal folkeskole, der ud over en ”traditionel” skoledel for børn i børnehaveklasse – 6. klasse også omfatter en landsbyordning, som består af Skolefritidsordninger for børn i hhv. børnehaveklasse – 2 kl. og 3. – 5. kl. (DUS 1 og DUS 2) samt børnehaven Duslingen.

Alle fire dele udgør en helhed, og der samarbejdes bredt i landsbyordningen. Tylstrup skolen og landsbyordning har fælles pædagogisk platform i PALS.

Børnetallet på skolen er i indeværende skoleår ca. 150 fordelt på 7 klasser + børnehaven. I børnehaven (som er én af byens to børnehaver) er der 25-26 pladser. Det samlede personale udgør ca. 25 medarbejdere

Skolen er afdelingsopdelt med årgangsteam. Der er et tæt forpligtende samarbejde mellem medarbejdere, ledelse og forældre.

Vi er en udviklingsorienteret skole, med professionelle medarbejdere og en anerkendende kommunikation.
 
På Tylstrup Skole har vi en spændende hverdag for eleverne med masser af bevægelse og kreative aktiviteter. Vi har et håndværk og design lokale som er nyrenoveret og opfordrer til kreativitet for både børn og voksne.

I 2019 renoveres skolen og børnehavens udeområder med ny legeplads, boldbane og sandkasse. Udearealerne er åbne også udenfor skolens åbningstid og kan benyttes af byens borgere.

På Tylstrup skole har vi fælles morgensamling hver mandag, hvor vi udover at give beskeder, synger og klasserne kan optræde.

Et af årets højdepunkter er skolefesten for hele skolen og børnehaven Duslingen. Her møder mange af byens beboere op i hallen og ser 6. klasse opføre et teaterstykke.

Herefter går vi på skolen, hvor der er boder med aktiviteter, udstillinger, optræden og ”lidt til ganen”

 

Klubber

Til børn og unge er der flere sociale tilbud, herunder ungdoms- og juniorklubberne. 

Ungdomsklub

Kontaktperson er:
Lærke Sørensen
Mail: [email protected]
Tlf: 93 52 09 21

Juniorklub

Tylstrup Juniorklub er en hyggelig aftenklub for alle børn i 5-6 klasse fra Tylstrup og omegn. 
Vi holder til på Tylstrup Skole i flotte nyindrettede lokaler i kælderen under dussen. 
Klubben drives af frivillig arbejdskraft. 
OBS: Alle medlemmer skal aflevere underskrevet blanket fra forældre med kontaktoplysninger. Ophold i klubben er på eget ansvar, dvs. at klubben ikke har forsikring der dækker ved uheld eller tilskadekomst. Alle medlemmer vil derfor være dækket af egen ulykkes- og ansvarsforsikring.

Vil du være frivillig voksen kontakt Jeanette Bækgaard på 26811480.