Hvidtjørn  

Den almindelige hvidtjørn kan vokse til et træ på op til 15 meter, (undtagelsesvis 20 meter), men findes ofte som mindre træer eller med buskagtig vækst, med flere fra roden udgående stammer. Fritstående gamle træer kan få en bred næsten kugleformet krone fra grunden. Kronen er i reglen tæt. Ung bark er rødbrun og glat, ældre bark grålig og opsprækkende. Kortskud er omdannet til 2-3 cm lange skarpe torne. Bladene er spredte, ægformede med 3 lapper. De er stilkede og har store akselblade. Alm. hvidtjørn vokser på middelgod jordbund som underskov i lyse skove, langs skovbryn, i krat og på overdrev. Tornene giver den god beskyttelse mod bid fra vildt. 

Skrevet af Marie