Samrådet

Aalborg Kommunes Samråd

I 1991 opfordrede Aalborg Byråd borgerne i kommunens lokalområder til at oprette en bred sammensat organisation – kaldet samråd – med det formål at styrke samarbejdet mellem lokale private og offentlige organisationer og institutioner. Ideen med samråd er at løse opgaver i flok. Opgaver, som de enkelte foreninger m.v. ikke kan løfte alene. Samrådene skal fungere som et talerør for lokalsamfund og skabe udvikling i disse.

Sammensætning
Et samråd er et samarbejde mellem foreninger, klubber og offentlige institutioner. Sammensætningen er meget forskellig i de forskellige samråd, men det er et krav, at de netop bygger på tanken, om at alle foreninger, klubber og institutioner i et lokalområde har mulighed for at deltage.
Der er i øjeblikket 42 samråd i Aalborg Kommune.
Der udbetales 15.000 kr. årligt i tilskud til hvert samråd, som har haft løbende aktiviteter året igennem, og som agter at fortsætte arbejdet. Tilskuddet er til dækning af kontorhold, arrangementer m.v.

Tylstrup Samråd

Tylstrup Samråd har eksisteret i flere år, men betydning af samrådene har aldrig været større end efter den seneste kommunalreform, hvor Aalborg kommune fik en størrelse der fik den konsekvens, at det blev vanskeligere at blive hørt ude i de små lokalsamfund.
Vi oplever nu i langt højre grad end tidligere, at kommunen lytter til samrådene, og tager samrådene med på råd, når der skal ske ændringer i de enkelte lokalområder, og det gør kommunen naturligvis i erkendelse af, at
det er samrådene der bedst ved hvad der rører sig lokalt.
Det er en udfordring vi i Tylstrup samråd forsøger at leve op til, og vi vil rigtig gerne gøre os mere synlig i hverdagen, og fortælle om det den enkelte borger kan bruge os til.
Hvis du har gode ideer til byen, så hører vi gerne fra dig.

– Tylstrup Samråd

Samrådets bestyrelse samt referater:

Tylstrup Samråd bestyrelse

Formand: Lone Sudergaard (erhvervsforeningen)
Næstformand: Anker Broen (Markedspladsen samt gederne)
Kasserer: Jeanette Bækgaard (hallen)
Sekretær: Finn Kier (frikirken)
Menig medlem: Brændskov – Niels Hederman
TUI – Per Kristensen/Louise Nielsen
Borgerforeningen – Martin Blok
Event gruppen – Knud Erik Kristensen

Event gruppen – Janus Christiansen

Anita Vivi Lilholt – Venstre 

Hanc Christian Christiansen – Socialdemokratiet

Maria Nielsen – Skolebestyrelsen

Bilagskonsulent: Ole Jeppesen – Birdie Christiansen

Vedtægter:
vedtægter Tylstrup Samråd
 
Referater:

Tirsdag d. 8. juni 2020

31. januar 2022

Års referat samrådsmøde d. 28. februar 2022

referat samråd 4-4-2022

samrådsmøde 24-4-23

referat samråd 22-5-2023

Referat fra samrådsmøde d 28-08-23

Referat samråd Tylstrup 25-9-2023

Referat samråd Tylstrup 30-10-2023

Referat Tylstrup samråd 29-1-24

referat Tylstrup samråd 26-02-2024