Samrådet

Aalborg Kommunes Samråd

I 1991 opfordrede Aalborg Byråd borgerne i kommunens lokalområder til at oprette en bred sammensat organisation – kaldet samråd – med det formål at styrke samarbejdet mellem lokale private og offentlige organisationer og institutioner. Ideen med samråd er at løse opgaver i flok. Opgaver, som de enkelte foreninger m.v. ikke kan løfte alene. Samrådene skal fungere som et talerør for lokalsamfund og skabe udvikling i disse.

Sammensætning
Et samråd er et samarbejde mellem foreninger, klubber og offentlige institutioner. Sammensætningen er meget forskellig i de forskellige samråd, men det er et krav, at de netop bygger på tanken, om at alle foreninger, klubber og institutioner i et lokalområde har mulighed for at deltage.
Der er i øjeblikket 42 samråd i Aalborg Kommune.
Der udbetales 15.000 kr. årligt i tilskud til hvert samråd, som har haft løbende aktiviteter året igennem, og som agter at fortsætte arbejdet. Tilskuddet er til dækning af kontorhold, arrangementer m.v.

Tylstrup Samråd

Tylstrup Samråd har eksisteret i flere år, men betydning af samrådene har aldrig været større end efter den seneste kommunalreform, hvor Aalborg kommune fik en størrelse der fik den konsekvens, at det blev vanskeligere at blive hørt ude i de små lokalsamfund.
Vi oplever nu i langt højre grad end tidligere, at kommunen lytter til samrådene, og tager samrådene med på råd, når der skal ske ændringer i de enkelte lokalområder, og det gør kommunen naturligvis i erkendelse af, at
det er samrådene der bedst ved hvad der rører sig lokalt.
Det er en udfordring vi i Tylstrup samråd forsøger at leve op til, og vi vil rigtig gerne gøre os mere synlig i hverdagen, og fortælle om det den enkelte borger kan bruge os til.
Hvis du har gode ideer til byen, så hører vi gerne fra dig.

– Tylstrup Samråd

Samrådets bestyrelse samt referater:

Formand: Lone Sudergaard, Erhvervsforening
Næstformand: Anita Lilholt
Kasserer: Jeanette Bækgård, Tylstrup hallen
Sekretær: Finn Kier-Hansen, Tylstrup Frikirke
Øvrige: 
Anker Broen, Brændskov
Niels Hedermand, Brændskov

Repræsentant, TUI
Repræsentant, Ajstrup
Repræsentant, ungdomsklub
Repræsentant, pensionistforeningen

Referater:

Tirsdag d. 8. juni 2020